Fáilte

Fáilte go dtí an tÚllord, Choill a’ Bhogaigh, Droim dhá Thiar. Fadó, fadó, bhí an tír clúdaithe le crainn. Cad atá ar siúl anseo ná iarracht beag an tír a chlúdach le crainn arís agus ag an am céanna píosa beag craic agus ceol a bhaint as an saol! Tá rogha maith crainn anseo, agus táimid ag iarraidh é a fheabhsú. Má tá fonn oraibh cuidiú, beidh fáilte is fiche romhaibh!

Teagmháil

Fón:  +353 (071) 9134977 Ríomhphoist : dmacconville@gmail.com.

Fáilte roimh cuairteóirí. Táimid ag lorg oibrithe deonacha chun chuidiú linn.


Táimid fós ag obair ar an suíomh seo.